You are here

Tykin paimennustaipumustestitulokset

Tykin paimennusominaisuudet on Calle Borgströmin toimesta testattu sen elämän aikana kahdesti Ruotsissa: ensimmäisen kerran kahdeksankuisena ja toisen kerran 1 v 8 kk ikäisenä. Ensimmäinen testitulos on epävirallistakin epävirallisempi, koska SBC:n (Ruotsin partacollieyhdistys) silloisten epävirallisten testisääntöjen mukaan koiran oli oltava 12 kk vanha, jotta tulos kirjattiin. Toisen kerran tulos on edelleenkin epävirallinen, koska Ruotsissa oli vuoden aikana taipumustestaus (test av vallningsanlag) tullut partiksille viralliseksi. Koska virallisen testituloksen saa vain Ruotsin rekisterissä oleva partis, on tulos edelleen epävirallinen... Testi ja arvosana on sivuillamme tarkemmin kuvattu (tulossa).
Molemmilla kerroilla taipumus tuli kuitenkin kirkkaasti todettua eli Tykki on siltä osin oikea, työmotivoitunut partacollie!

Testitulos 11.07.2007 Tykin ollessa 1 v 8 kk (suluissa 05.07.2006 olleet eriävät arvosanat):
Kiinnostus lampaita kohtaan: 4
Luontainen taipumus hallita lampaita: 5 (4)
Henkinen kestävyys: 4
Keskiarvo 4,33 pistettä (4)
Yhteistyökyky ja ohjattavuus: 3 (2)

Kokonaisvaikutelma ja yleiskommentit:
11.07.2007: "Mjuk och förig hund med stor kapacitet. Mycket, mycket lovande vallhunsämne. Tyst. Svagt eye."
05.07.2006: "Mjuk och behaglig valp. Hårt vänstervriden. Vallar tyst och koncentrerat. Lovande hund!!"

Muutokset pisteissä kertovat tehdystä harjoittelusta; koiran työskentely on varmempaa ja yhteistyökin ohjaajan kanssa on parantunut vuoden aikana.

Tykille kirjattu kommentti "svagt eye" tarkoittaa, että se käyttää lampaiden hallintaan ja liikuttamiseen myös katsettaan, ei pelkästään kehoaan ja ääntään. Partacollie ei tyypillisesti ole katseella paimentava koira, siksi tämä on erikseen mainittu kommenteissa.